Balansmodel
Bron: Mark In Company – Balansmodel

Voor bedrijven ben ik gecertificeerd Trainer tot het uitvoeren van een Quickscan Organisatie in Balans. In één dagdeel maak ik samen met de deelnemers inzichtelijk hoe de balans is en waar de mogelijkheden zitten en gedragen worden om beter in balans te komen. Het gaat hier echt om eigenaarschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, pro-activiteit, regie nemen, processen binnen de groep/afdelingen en de wijze waarop hierbinnen gefunctioneerd wordt.

Een voorbeeld van signalen die te herkennen zijn, en waarvoor een Quickscan zeer geschikt is om in te zetten:

  • Resultaten gaan niet volgens begroting, stagneren of er is mogelijk verlies.
  • Verloop van personeel
  • Hoog ziekteverzuim
  • Hoog verzuimfrequentie
  • Moeizame communicatie onderling, of zelfs wrijvingen/conflicten
  • Onrust

Naast het uitvoeren van een Quickscan, ben ik ook in staat om training te geven. Bijvoorbeeld wanneer een Quickscan een vervolg traject nodig heeft om de balans te herstellen, of wanneer er zonder Quickscan behoefte is aan verbetering van de balans of de weerbaarheid binnen de organisatie.

Als Professionele Leefstijltrainer focus ik mij op de veerkracht van een organisatie. De medewerkers binnen de organisatie zijn daarin van essentieel belang. Het verbeteren van die veerkracht is mogelijk door het vergroten van ieders eigen regie en kracht als het gaat om balans en weerbaarheid. En welke sleutels hiervoor ingezet kunnen worden. Dit kunnen trainingen op het gebied van leefstijl en/of vitaliteit zijn.

Elk individu is een onderdeel van de cultuur van een organisatie , en gezamenlijk vormen ze het gezicht. Het gezicht van de onderneming, intern als extern.

In de trainingen richt ik mij dan ook op ieders eigen unieke rol en diens eigenaarschap daarin, als de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het groepsproces en de organisatie.

Voor meer informatie, een kosteloze kennismaking en voorintake kan contact opgenomen worden. Ik vind het belangrijk om van tevoren een goede wederzijdse indruk te hebben gekregen, en maak daarvoor graag een afspraak.