Gedachten, overtuigingen, (oude) patronen, bescherminsmechanismen kunnen enorme impact hebben op jouw belevingen en keuzes. Op trouw kunnen zijn aan wie jij werkelijk bent. Jij maakt jouw leven!
Mijn Hora- Est; persoonlijke ervaring
Een Leefstijlziekte!

Ziekte overkomt je…. of toch niet?
Burn-out; schuld van de medewerker of werkgever?